Nødpass – ingen god løsning

Nødpass er som det heter – et pass når du er i nød. Men dårlig planlegging bør ikke kalles nød. Mange land godtar ikke norske nødpass. Og politiet strammer inn. Prøv å dra frem denne følelsen ved innsjekking: – Beklager, du får ikke reise. Ingen ferie…

Kjenn etter denne følelsen: Du står i innsjekkingen til for eksempel Tyrkia og har et pass som går ut om fire måneder. Da blir du ikke sjekket inn. Og du får to valg: Søke om nødpass der og da, eller droppe reisen.

Scenario to: Du er kommet til en grenseovergang og gleder deg til videre reise. Men den går ikke. Nødpasset ditt blir ikke akseptert. Argumenter så mye du vil, men nei, hit og ikke lenger. Du må snu.

Har passet ditt gått ut på dato? Har du ikke endret navnet ditt i passet, for eksempel etter at du har giftet deg? Det er mange grunner til at et pass ikke er gyldig. Hvilket land skal du reise til og hvor mange måneder krever dette landet at passet ditt skal være gyldig for å gi deg innreise? Dette må du sjekke for hvert land du skal besøke.

Et pass er den eneste offentlige godkjente legitimasjon du kan ha.

Du må også ha med pass hvis du skal til land som ikke omfattes av Schengen-avtalen, som er en internasjonal europeisk avtale om passfri grensepassering. I dag er det 27 land i Europa som omfattes av avtalen.

Mange land godtar ikke norske nødpass, blant annet De forente arabiske emirater, Thailand, Tyrkia, Dubai, Kina og USA.

Du har ikke krav på nødpass, og politiet kan nekte å utstede dette. Politiet er også i ferd med å stramme inn utstedelsen av nødpass. På Gardermoen skrev politiet ut 527 nødpass i juni, faktisk 47 på en lørdag! Tall viser at i 2011 ble det utstedt 40 000 nødpass, og det er dette tallet politiet nå jobber med å få ned – langt ned.

Dette mener politiet at skyldes at folk har god råd, og at 450 kroner for et nødpass for å komme seg på ferie ikke er noe problem.

Politiet der du bor, eller der du oppholder deg gir informasjon om hvor du kan søke om pass. I flere politidistrikter kan du bestille time for å søke om pass.

Særlig i ferietiden april til august er det ofte lange køer på passkontorene. På grunn av stor pågang ved passkontorene i sommersesongen, kan leveringstiden være lenger enn garantitiden på 10 arbeidsdager. Noen passkontorer kan avvise deg dersom du ikke bor innen politidistriktet, og du blir henvist til å søke om pass i eget politidistrikt fordi distriktene ønsker å prioritere egne pass-søkere.

Søknad om pass:
Når du skal ha pass, må du personlig møte opp på passkontoret. Da er det godt å være forberedt slik politiet vil ha informasjon om deg:
-Du må ha norsk fødselsnummer
-Eventuelle fullmakter hvis du skal søke om pass til barn, fullmaktskjema (samtykke).
-Tidligere pass skal leveres inn når det søkes om nytt pass
-Kontanter eller debetkort – kredittkort aksepteres ikke, til betaling av passgebyr.
-Pass koster kr 450 for personer over 16 år
-Pass koster kr 270 for barn under 16 år

Det gamle passet ditt er tilstrekkelig legitimasjon hvis det er gyldig eller det er mindre enn tre måneder siden det utløp. Er det første gang du skal ha pass, eller er det mer enn tre måneder siden det gamle passets gyldighetstid utløp, skal du ha med følgende legitimasjon:
-Gyldig norsk førerkort eller annet minst like sikkert identitetskort med bilde og fødselsnummer, for eksempel bankkort med bilde
-Eventuelt tidligere utløpt pass
-Statsborgervedtak og statsborgerbrev dersom du tidligere har vært utenlandsk statsborger

NB! Hvis du ikke kan legitimere deg med gyldig norsk pass eller pass som er utløpt for mindre enn tre måneder siden, kan politiet kreve at du har med deg en myndig norsk person med gyldig norsk pass som skriftlig kan bekrefte din identitet.

Tips når du er på reise
Ta med deg pass på alle utenlandsreiser, også på reiser innenfor Schengen-området. Kun pass er gyldig som reise- og id-dokument utstedt av norske myndigheter og bekreftelse på norsk statsborgerskap.

Fly- og fergeselskaper og hoteller krever ofte pass ved innsjekking. Selv om norske borgere ikke er underlagt regulær passplikt ved grensepasseringer innen Schengen-området, forekommer det av og til kontroller av reisedokumenter og identifikasjonspapirer. Grensekontroll på indre Schengen-grenser kan bli innført på kort varsel.

Det ert viktig at billett og pass er utstedt i samme navn. Har du endret navn, og flybilletten er utstedt i ditt nye navn, må du påregne problemer ved innsjekking på fly hvis du benytter pass med tidligere navn. Det samme gjelder om du har skrevet navnet ditt feil når du har bestilt flybilletter på nettet. Én bokstav feil kan være nok til at du får problemer.

De fleste flyselskaper krever dessuten at du har med pass som legitimasjon når du skal reise.

Er du norsk statsborger kan du ta kontakt med nærmeste ambassade eller konsulat i det landet du bor eller oppholder deg i for å søke om pass.

Leave Comment