Er hverdagen full av stress? Trenger du mer energi? Ønsker du velvære? 
I flere år har vi sendt kunder til Kerala for Ayurvediske behandlinger.
Nå har vi satt sammen det beste vi har erfart til en fellesreise, for at du som kunde skal få både kvalitet og en hyggelig pris. Inkludert er fly, transport, hotell, yoga, meditasjon og behandling hver dag, full Ayurvedisk kost mm.

Ayurveda – for kropp og sjel 

Ayurveda er et av verdens eldste medisinske systemer, mer enn 4000 år gammelt. India er den ayurvediske medisins hjemland. Navnet betyr ”kunnskap om livet” – ayus betyr liv, og veda betyr kunnskap. Ayurveda har sin bakgrunn i folkemedisinen, men er en retning innen medisinen som i dag er offisielt godkjent i India og som brukes i stadig større utstrekning også i vestlige land, gjerne forbindelse med skolemedisin.

Det er forebygging av sykdommer som er grunnleggende for ayurveda. Det består først og fremst i å skape balanse mellom kropp og sinn. Selv om det er mange som søker til indiske ayurvedasentre for å lege rene sykdommer, reiser de fleste dit for å opprette denne balansen. For ayurveda har vist seg å ha en spesielt god effekt på kanskje den mest vanlige ”sykdommen” i den vestlige verden i dag: stress.

Vår daglige stressende og kunstige livssituasjon er en belastning for kroppen vår, og et opphold på et ayuvedasenter hjelper oss med å gjenopprette balansen i vår kropp.

Ayurveda er bygget på filosofien om det er tre energikilder i kroppen som styrer både fysisk og psykisk aktivitet:

VATTA (Luft)
Kontrollerer nervesystemet, bevegelser og livskraft og humørsvingninger.

PITTA (Ild)
Kontrollerer stoffskiftet, hormoner, intellekt og kroppstemperatur, samt energinivå og evnen til å holde fokus.

KAPHA (Jord)
Kontrollerer væskemengde i kroppen, fett, vekst og reproduksjon.

God helse er definert som en optimal balanse mellom disse energiene, og ubalanse fører til sykdom. Ayurveda behandling er naturlig, trygt, effektivt og har ingen bieffekter. Det er holistisk, naturbasert, forebyggende system som ivaretar både kropp, sjel, sinn og vårt forhold til våre omgivelser.

Selve behandlingen består av endring i livsstil og kosthold, læren om meditasjonsteknikker, bruk av urter og mineraler, dampbad og massasje. Det gjelder å analysere hver enkelt persons grunnleggende livssituasjon og se hvilke livsenergier som er ute av balanse. Det kan man se ved blant annet pulsdiagnose, ansiktsdiagnose og øyediagnose. Hele grunnprinsippet for ayurveda er at det ikke er én enkelt ting som skaper sykdom eller ubalanse i kroppen, men at både sinn og kropp må ses i en sammenheng, og at man får en behandling i forhold til det.