Viktige årstall i Kretas historie

Vi følger tidslinjen fra år 6000 før Kristus fram til den 2. verdenskrig.

6000 før Kristus
De første menneskene slår seg ned på Kreta. De har hus av stein, og lager enkle steinredskaper og keramikk.
3000 – 1900 før Kristus
Den minoiske kulturen oppstår.

1900 – 1700 før Kristus
De gamle palassenes tid. Man vet at det var palasser i Knossos, Faistos og Malia. På dette tidspunkt blir skriftformen Linear A tatt i bruk.

Vannrørene i palasset Faistos vitner om høyteknologiske samfunn 2000 år før Kristus

Vannrørene i palasset Faistos vitner om høyteknologiske samfunn 2000 år før Kristus

1700 – 1450 før Kristus
De nye palassenes tid. Høydepunktet for den minoiske kulturen.

1500 før Kristus
Vulkanutbrudd på naboøya Thera 150 km unna.

1450 før Kristus
De nye palassene, bortsett fra Knossos, blir ødelagt. Noen skylder på ovennevnte vulkanutbrudd, andre tror det skyldes en mykensk invasjon. Men hvorfor skulle mykenerne ødelegge palass de selv hadde kontroll over?

1450 – 1200 før Kristus
Knossos utgjør øyas administrasjonssentrum fram til 1380. Da blir også dette palasset ødelagt. Skriftspråket Linear B (som i praksis er gresk) blir innført som forvaltningsspråk. Den mykenske sivilisasjonen blir ødelagt av en invasjon rundt 1200 f.Kr.

1100 før Kristus
Invasjon av doriske grekere. Kreterne blir analfabeter.

69 før Kristus
Romersk invasjon. Kreterne blir senere provins sammen med Kyrenaika.

59 etter Kristus
Paulus bringer kristendommen til øya. Titus blir Kretas første biskop.

395 etter Kristus
Rommerriket blir delt. Kreta blir en del av det bysantiske riket.

824 – 961 etter Kristus
Araberne hersker på Kreta.

1204
Venetianerne tar Kreta.

1645
Tyrkisk invasjon.

1669
Borgen i Heraklion kapitulerer for tyrkerne.

1770
Opprør under Daskalo-jannis.

1821
Frihetskrigen mot tyrkerne begynner.

1832
Deler av Hellas blir uavhengig. Kreta kommer under egyptisk herredømme.

1866
Eksplosjon i Arkadi-klosteret.

1897
Stormaktene okkuperer Kreta.
Kreta erklærer seg uavhengig året etter.

1913
Innlemmelse i Hellas.

1941
Slaget om Kreta. Tysk okkupasjon, med påfølgende frigjøring i 1945.

Leave Comment