Macao – en spennende by i endring

Macao

Macao er en spennende by som ligger rett utenfor Kina. Dette området har vært styrt av flere forskjellige regimer. Hvis man ser på moderne tid, så ble området styrt av portugisere på 1900-tallet. Dette skyldes en noe usikker avtale mellom Kina og den portugisiske regjeringen som ble inngått i 1928. Avtalen tok kun for seg noen spørsmål vedrørende tariffer og handel, men gav ingen klar avklaring om Macaos status, frem til 1938 da portugisiske styrker okkuperte store deler. Under andre verdenskrig ble dette området okkupert av japanere, og tilbakeført til Kina etter andre verdenskrig. Kina og Portugal begynte å forhandle om Macao på midten av 1970-tallet. Portugal var da interessert i å returnere Macao til Kina, men Kina ønsket at Portugal skulle fortsette å styre byen. I 1976 ble Macao definert som et kinesisk territorium under portugisisk forvaltning, en midlertidig situasjon. Etter flere forhandlinger ble det bestemt i 1987 at Macao skulle overleveres til Kina i 1999, som et eget administrativt område.

Etter at Kina overtok, formelt sett, Macao i 1999 fikk byen en stor grad av selvstyre i 50 år fremover. Dette for å gjøre overgangen så myk som mulig og la Macao opprettholde handelsforbindelser og kontakt med fremmede stater uavhengig av Republikken Kina sin utenriks politikk. Lokale lover trenger heller ikke å godkjennes av sentralregjeringen i Beijing.
Dette gjør at denne eksotiske og spennende byen er mer tilgjengelig enn Republikken Kina og sikrer at Macao fortsatt har en svært aktiv turisternæring.

Geografisk
Macao ligger 60 kilometer sørvest for Hongkong og 145 kilometer sør for Guangzhou. Dette var opprinnelig en øy, men har sandavleiringer har over tid forbundet denne med fastlandet. De naturlige sandavleiringene har blitt forsterket av mennesker, men den opprinnelige landmassen er tydelig ettersom denne ligger høyere enn de nye sandavleiringene.
Området er en av verdens mest tettbebygde områder, med 16 521 personer pr kvadratmeter (kilde: Wikipedia) og all mat må hentes inn utenifra ettersom det ikke er jordbruksområder igjen. Enda mer bekymringsverdig er det at det ikke er drikkevann lett tilgjengelig. Den eneste elven er sterkt forurenset. Derfor er drikkevann en mangelvare som og må transporteres inn til byen.

Østens Las Vegas
Turisme og spesielt da spill turisme er en av de viktigste inntektskildene for denne spennende byen. De har flere store casinoer og gikk i 2006 forbi Las Vegas i inntjening, offisielt. Byen er dog svært plaget av en sterk mafiavirksomhet som overgår den berømte Las Vegas mafiaen. Dette er midlertidig ikke noe folk flest merker, men gjør at det er en viss korrupsjon i den offentlige administrasjon.
Ettersom denne byen er svært avhengig av turisme og casinodrift, er det vanskelig å se hvordan byen skal overleve uten. Samtidig er det svært usikkert om Kina vil tillate fortsatt casino drift og turisme i den nåværende graden i 2049 når Kina skal ta over området.

Denne spennende halvøya er absolutt verdt et besøk både for å se mer av områdets historie og ikke minst se østens versjon av Las Vegas.

Leave Comment